ภาพเด็ด

มีแฟนอายุ 32 ยังไม่มีรถยนต์ รับส่งเราด้วยมอเตอร์ไซค์ตลอด ควรเลิกดีไหม ???

“มีแฟนอายุ 32 ยังไม่มีรถยนต์ รับส่งเราด้วยมอเตอร์ไซค์ตลอด ควรเลิกดีไหม ???”