Close

ถึงเขาจะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ ก็อย่าได้เก็บมาใส่ใจเลย อโหสิกรรมให้เขาไป

ถึงเขาจะทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจ ก็อย่าได้เก็บมาใส่ใจเลย อโหสิกรรมให้เขาไป อย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยคนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุกข์มากมายมหาศาล ธรรมะ คำสอนของพ ระพุทธองค์ จึงสอนให้ทุกชีวิตเข้าใจและอยู่ร่วมกับทุกข์ เมื่อละวางใจได้ก็จะทุกข์น้อยจนรู้สึกๆ เฉยๆ กับทั้งทุกข์และสุขที่ผ่านเข้ามา พระนักปฏิบัติ ครูบาท่านทั้งหลายท่านเห็นถึงเหตุและผลตรงนี้ จึงอยากตัดจากกองทุกข์ทั้งมวล ต้นเหตุแห่งทุกข์คือ การตัดไฟแต่ต้น นั่นคือไม่ต้องเกิดก็ไม่ทุกข์อีก

© 2019 ดราม่าไทยแลนด์ | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.