เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้ว!!! บ้านเลขที่1 หมู่5 บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง

ภาพบ้านพักส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี ทรงอิริยาบถสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะจากพวกเราไป ควรเก็บเอาไว้ ทรงพระเจริญขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป