ไลฟ์สไตล์

14 ความจริงเกี่ยวกับสถิติของ “คนถนัดซ้าย” ที่คุณก็อาจไม่เคยรู้มาก่อน!!!

มาดูความจริงเกี่ยว “คนถนัดซ้าย” ที่คนถนัดขวาไม่มีวันเข้าใจ
1. มีคนถนัดซ้ายอยู่ราวๆ 15% ของประชากรโลกทั้งหมด ใครถนัดซ้ายนี่เป็นคนหายากเหมือนกันนะ
2. ประชากรคนถนัดซ้ายมีสัดส่วนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 2 เท่า
3. ในบรรดากลุ่มคนที่มี IQ สูง พบว่า มีถึง 20% ที่เป็นคนถนัดซ้าย
4. คนถนัดซ้ายส่วนมากจะมีทักษะทางดนตรีและมีทักษะการฟังเป็นเลิศกว่าคนถนัดขวา
5. สถิติการชกมวย มีมากถึง 40% เป็นนักมวยหมัดซ้ายที่ได้เหรียญทอง
6. จากงานวิจัยพบว่าในกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูง คนถนัดซ้ายมีแนวโน้มจะรวยมากกว่าคนถนัดขวา 26%
7. ถ้าพ่อแม่ถนัดซ้าย มีโอกาศ 50% ที่ลูกจะถนัดซ้ายตาม
8. รู้หรือไม่แมวเพศเมียส่วนใหญ่จะถนัดขวา ส่วนแมวเพศผู้จะถนัดซ้าย
9. จากการสำรวจพบว่าสมุดจดแบบฉีกจะสร้างความหงุดหงิดให้กับคนถนัดมือซ้ายมากกว่าคนถนัดมือขวา
10. คนถนัดซ้ายมีแนวโน้มว่าจะมีการรับรู้และปฎิกิริยาได้ดีกว่าคนถนัดขวา
11. ผู้หญิงที่มีลูกตอนอายุมาก มีแนวโน้มที่ลูกจะเป็นคนถนัดซ้าย
12. เด็กหญิงถนัดซ้ายจะเติบโตเข้าสู่วัยแรกสาวช้ากว่าเด็กหญิงถนัดขวา 4 – 5 เดือน
13. คนถนัดซ้ายจะใช้มือขวาถี่กว่าคนถนัดขวาใช้มือซ้าย
14. น่าสนใจที่ทีมงานผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์แมคบุ๊ค 4 ใน 5 คน เป็นคนถนัดซ้าย